نشانه های خرابی فشنگی آب پراید

فشنگی آب پراید، همان سنسوری است که دمای آب را اندازه گیری و درجه آن را به واسطه آمپر آب در صفحه پشت آمپر به راننده نشان می دهد. اگر این قطعه خراب شود، مشکلات زیر در خودروی شما پیش خواهد آمد:

آمپر آب حرکت نمی کند.

آمپر آب، عدد اشتباه را نشان می دهد یا بی جهت جا به جا می شود. (عددی که آمپر آب از دما نشان می دهد باید همیشه با عدد دمای کامپیوتر مرکزی خودرو یکی باشد)

از اطراف سنسور دمای آب پراید ، آب نشت می کند.

فن دیر روشن می شود یا اصلاً روشن نمی شود.

فن خاموش نمی شود.

خودرو مکرراً جوش می آورد.

خودرو دیر روشن می شود و درست و منظم کار نمی کند.

مصرف سوخت افزایش می یابد.

خودرو دود می کند.

چراغ چک، چشمک می زند یا به  صورت ثابت، روشن می ماند.

در مورد نکته ای که در مورد اشتباه نشان دادن آمپر آب در ابتدای مقاله گفتیم، باید بدانید عواملی هستند که نمی گذارند دمای آب به درستی نشان داده شود. اگر متوجه بروز اختلال در نمایش آمپر آب شدید، اول چند مورد زیر را بررسی کنید:

سوکت فشنگی آب، سولفاته نزده باشد.

آب رادیاتور کم نباشد.

سیستم خنک کننده، هواگیری نشده باشد.

اگر هیچ کدام از موارد فوق، صادق نبود، فشنگی آب پراید خراب شده است و باید تعویض شود.

دلایل خرابی فشنگی آب پراید

سوختن فشنگی آب پراید

قطعی در اتصالات و مسیر سیم کشی

رسوب گرفتن و زنگ زدگی

قطع شدن سوکت یا فیش تغذیه برق