آزمایشگاه پیشرفته پایا پارت نوین

در واحد کنترل کیفیت وآزمایشگاه شرکت پایا پارت جهت حصول اطمینان از تطابق کیفیت محصول نهایی با نیاز مشتری، کلیه دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت پایش ، تست و اندازه گیری محصولات برای کلیه فرایندها از زمان ورود مواد وقطعات تا تکمیل محصول نهایی  به بکار گرفته شده است .

دستگاه ها و تجهیزات شامل :

  • دستگاه های تست عملکرد (انواع فشنگی فشار روغن – سوئیچ – سنسور-ترموستات)
  • دستگاه های تست عمر (انواع فشنگی فشار روغن – سوئیچ – سنسور-ترموستات)
  • دستگاه های تست نشتی ( انواع فشنگی فشار روغن – سوئیچ )
  • دستگاه های شوک حرارتی ( سرما – گرما)
  • انواع ابزارآلات کنترلی (اندازه گیری ابعادی – مقاومت – نیرو – ولتاژ – فشار)
image
image